Dr. Kivovics Márton

Dr. Kivovics Márton 2009-ben végzett a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. 2012-ben dento-alveoláris sebész szakvizsgát szerzett a Semmelweis Egyetem Orális Diagnosztikai Tanszékén, ahol 2014-ig dolgozott klinikai szakorvosként. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetben dolgozik, egyetemi adjunktusként. 2018-ban védte meg Ph.D. tudományos fokozatát Prof. Szabó György és Prof. Dőri Ferenc témavezetésével. 2020-ban orális implantológia szakvizsgát szerzett. Kutatásainak fő témája Bioanyagok és digitális fogászati technikák felhasználása a dento-maxillofaciális régió sebészi helyreállításában.

%d bloggers like this: