Site icon Digitális Fogászati Egyesület

Rólunk


Egyesületünk azzal a céllal jött létre, hogy irányt mutasson a fogászat digitális világába.

Egyesületünk Vezetősége

Elnökségi Tagok

Prof. Dr. Hermann Péter Ph.D.

Elnök

Tanszékvezető, egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar
Fogpótlástani Klinika

hermann.peter@dent.semmelweis-univ.hu

Prof. Dr. Nagy Katalin Ph.D.

Alelnök

tanszékvezető, egyetemi tanár
Szegedi Tudományegyetem
Fogorvostudományi Kar
Szájsebészeti tanszék

katalin.nagy@universityszeged.com

Dr. Borbély Judit Ph.D.

Titkár

Egyetemi docens
Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar
Fogpótlástani Klinika

borbely.judit@dent.semmelweis-univ.hu

Dr. Marada Gyula Ph.D.

Pénztáros

Tanszékvezető, egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem 
Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika
Fogpótlástani Tanszék

marada.gyula@pte.hu

Prof. Dr. Hegedűs Csaba Ph.D.

Tanszékvezető, egyetemi tanár
Debreceni Egyetem
Fogorvostudományi Kar
Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék

hegedus.csaba.prof@dental.unideb.hu

Dr. Bogdán Sándor PhD

Egyetemi docens
Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar
Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika

bogdan.sandor@dent.semmelweis-univ.hu

Dr. Vág János Ph.D.

Tanszékvezető, egyetemi docens
Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar
Konzerváló Fogászati Klinika

vag.janos@dent.semmelweis-univ.hu

Róth Lajos

Fogtechnikus Mester
Interdental Stúdió Kft.

lajos.rth@gmail.com

Felügyelő Bizottsági Tagok

Dr. habil. Baráth Zoltán Ph.D.

Felügyelő Bizottsági Elnök

Dékán, tanszékvezető, egyetemi docens
Szegedi Tudományegyetem
Fogorvostudományi Kar
Fogpótlástani Tanszék

barath.zoltan@stoma.u-szeged.hu

Dr. Joób-Fancsaly Árpád Ph.D.

Egyetemi docens
Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar
Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika

joob_fancsaly.arpad@dent.semmelweis-univ.hu

Dr. Körmendi Szandra Katalin

Egyetemi tanársegéd
Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar
Fogpótlástani Klinika

rononsa@gmail.com

Az Egyesület Céljai és Tevékenységei

Az egyesület céljai:

 • a fogorvosok, fogorvostan-hallgatók, fogtechnikusok, szoftver fejlesztők, mérnökök oktatása a digitális technológia fogászati alkalmazására;
 • a digitális fogászat szakmai irányelveinek felállítása;
 • a fogászati gyártó cégek termékeinek validálása;
 • a tagok és a partner szervezetek szakmai értékelése;
 •  együttműködések támogatása a fogorvosok, fogorvostan-hallgatók, fogtechnikusok, szoftver fejlesztők, mérnökök között;
 • a digitális fogászat tudományos eredményeinek, lehetőségeinek és céljainak ismertetése;
 • a digitális fogászat területén tevékenységet végző hazai és nemzetközi szervezetekkel kapcsolat építése;
 • interdiszciplináris technológiai együttműködések indítása a szektor nemzetközi képviselőivel.  

Az egyesület tevékenysége:

 • a digitális fogászattal kapcsolatos kutatás, oktatás, továbbképzés és szakellátás támogatása,
 • egyes digitális terápiás eljárások fejlesztésének, új eljárások kidolgozásának és ezek elterjesztésének segítése a hazai fogbeteg ellátásban;
 •  szakmai módszertani levelek, ismertető anyagok kiadása és terjesztése;
 • a betegek digitális fogászati ellátása etikai kódexének kidolgozása;
 • a digitális fogászattal foglalkozók közötti kapcsolattartás megteremtése és fenntartása;
 • kapcsolat teremtése a kutatásban és a gyakorlatban dolgozók között, együttműködés kialakítása hazai, külföldi és nemzetközi társaságokkal;
 • külföldi gyártmányú anyagok, eszközök hazai bevezetésének véleményezése;
 • szakmai tanácsadó szerep betöltése a digitális fogászatot érintő vitás kérdésekben;
 • tudományos és továbbképző rendezvények, szakmai kiállítások szervezése;
Exit mobile version