Tagság

Milyen kategóriák vannak?

Tagok Meghatározása:
Rendes tag ( Hazai, Nemzetközi, Ifjúsági Nyugdíjas) lehet az a természetes személy, aki:

a.     általános orvosi vagy fogorvosi diplomával rendelkezik és a digitális fogászat területén dolgozik vagy  a digitális fogászat oktatásában részt vesz, vagy digitális fogászati tárgyú kutatást végez, vagy 
b.     mérnöki vagy informatikusi diplomával rendelkezik és a digitális fogászat területén dolgozik, vagy a digitális fogászat oktatásában részt vesz, vagy digitális fogászati tárgyú kutatást végez, vagy
c.     fogtechnikus és a digitális fogászat területén dolgozik, vagy a digitális fogászat oktatásában részt vesz, vagy digitális fogászati tárgyú kutatást végez,

B.      Tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, aki kiemelkedő szakmai tapasztalatával, nemzetközi tekintélyével az egyesület munkáját jelentősen segíti. A tiszteletbeli tagot az elnökség ajánlására a közgyűlés választja. A tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.

C.     Pártoló tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely vagyoni hozzájárulással támogatja az egyesület működését és akit, illetve amelyet az elnökség kérelme alapján pártoló tagként felvesz. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.

Csatlakozás menete

A csatlakozás fül alatt kérjük töltse ki az adatokat. A csatlakozási kérelem a tagdíj befizetése után lesz éles. Ezt megteheti utalás, illetve kártyás fizetés formájában. Kérjük, utalás esetén a beazonosíthatóság érdekében a közleményben tüntesse fel a nevét és pecsétszámát. A fizetést követően kiállítjuk Önnek a számlát, innentől pedig a tagsága aktív.